Słownik

Słownik użytych wyrazówBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

Mikrobiologia

Nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami, dział biologii.

Mikrobiologia rolnicza

  • zajmuje się mikroorganizmami chorobotwórczymi dla roślin,
  • drobnoustrojami mającymi znaczenie w procesach krążenia pierwiastków w przyrodzie,
  • bada procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie.

Mikrobiologia sanitarna

  • bada zagadnienia czystości wody, powietrza, pomieszczeń produkcyjnych, urządzeń i opakowań.
  • zajmuje się problemami oczyszczania ścieków metodą biologiczną.
  • zajmuje się higieną osobistą pracowników przemysłu spożywczego oraz sposobami zapobiegania zatruciom pokarmowym.