Zadanie 1

Korzystając z instrukcji proszę wykonać zadanie.

Termin zwrotu 01.02.20r.