Podstawy mikrobiologii przemysłowej: All participants

Filters

Mikrobiologia przemysłowa

Quiz Quiz Mikroorganizmy wykorzystywane w przemyśle

Glossary Glossary Słownik

Bakterie fermentacji mlekowej

Assignment Assignment Zadanie 1

Quiz Quiz Bakterie fermentacji mlekowej

Zastosowanie szczepów przemysłowych w przemyśle spożywczym

Quiz Quiz Mleczne napoje fermentowane