1. Kurs przeznaczony jest dla studentów I r. Pedagogiki Wczesnej Edukacji (studia stacjonarne)

2. Kurs uzupełnia ćwiczenia z przedmiotu "Gra na instrumentach szkolnych"

3. Prowadząca kurs: dr Izabela Szatrawska tel. 505057653, www.szatrawska.pl

e-mail: izabela.szatrawska@uwm.edu.pl, izabela@szatrawska.pl