1. Czego dotyczy kurs: Kurs wprowadzający do przedmiotu Systemy Informacji przestrzennej

2. Dla kogo: dla studentów I roku studia drugiego stopnia stacjonarne Rolnictwo

3. Koordynator przedmiotu: Denert Mariola; Katedra Agroekosystemów; WKSiR; mariola.denert@student.uwm.edu.pl

4. Dostęp do kursu; samodzielny dostęp po zapisaniu się drogą e-mailową

5. Goście; kurs niedostępny dla gości

Program zajęć umieszczony w sylabusie