1. Czego dotyczy - kurs uzupełniający z zakresu Systemy Informacji Przestrzennej

2. Dla kogo - kurs dla studentów  II roku kierunku Geodezja

3. Przedstawiamy się - koordynator przedmiotu: Karolina Szczecińska - Przybułek, e-mail: karszczecinska@op.pl

4. Dostęp do kursu - zapis samodzielny

w celu uzyskania hasła napisz do koordynatora

5. Goście - kurs niedostępny dla gości

6. Program zajęć zamieszczony w sylabusie