1. czego dotyczy: Kurs wprowadzający do przedmiotu systemy informacji przestrzennej.

2. dla kogo: dla studentów II roku rolnictwa

3. koordynator przedmiotu: Grzegorz Dzienis; Ośrodek Dydaktyczno - Doświadczalny WKŚiR; grzegorz.dzienis@student.uwm.edu.pl

4.dostęp do kursu: dostęp  po samodzielnym zapisaniu się drogą e-mailową

5. goście: kurs niedostępny dla gości.

program  zajęć zamieszczony w sylabusie.