Kurs wprowadzający do podstawowych wiadomości z geoinformacji

Kurs dla studentów drugiego roku Ochrony Środowiska

Koordynator przedmiotu: Monika Piętka, kontakt: mon.pietka@gmail.com

Dostęp do kursu po samodzielnym zapisaniu się

Kurs niedostępny dla gości