Kurs stanowi przygotowanie do kursu z goe informacji

kurs przeznaczony dla doktorantów kierunku

koordynator przedmiotu Dariusz Polak  mail darpolak1@op.pl

zapisy na kurs - samodzielny

po hasło zgłosić się do koordynatora kursu

kurs nie jest dostępny dla gości