1. Kurs wprowadzający do zagadnień z zakresu.... (można napisać te w sylabusie, który znajduje się ponizej załadowany)

2. Kurs dla studentów kierunku... (może być np: kurs dostępny dla wszystkich zainteresowanych)

3. Koordynator przedmiotu: dr. inż...., e-mail.. konsultacje;.. (czasem grupy i wtedy podaj wszystko, np; opiekun gruopA....grupy B...)

4. Zapisy na przedmiot:samodzielne / po hasło dostępu do kursu proszę zgłosić się do koordynatora (email - powtorzyc ten co jest wyzej)/ kurs niedostępny dla gości

max 4-5 linijek