Kurs wprowadzający do zagadnień z zakresu geoinformacji
Zakres kursu ujęty w sylabusie. Proszę przeczytać.
Kurs dla studentów kierunku Biotechnologia.
Koordynator przedmiotu mgr Tomasz Antonowski e-mail: tomasz.antonowski@uwm.edu.pl
Zapisy na przedmiot:
- samodzielny;
- po hasło dostępu do kursu proszę zgłosić się do koordynatora przedmiotu;
- kurs niedostępny dla gości.