Kurs dotyczy wiedzy z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej. Obejmuje zagadnienia związane z kartografią i mapami.

Uczestnikami kursu mogą być studenci wystarczająco znudzeni, żeby zacząć przeglądać zasoby kursów internetowych UWM.

Koordynator: mgr Wojciech Sikora,

Konsultacje: Każdy piątek po 20 w knajpie. wojciech.sikora@uwm.edu.pl

Zapisy na kurs: samodzielne, po kontakcie z koordynatorem. Kurs niedostępny dla gości.

Zakres przedmiotu ujęty w sylabusie. Proszę przeczytać. ( w pliku poniżej)