Kurs dotyczy tematyki SIP oraz szczegółowo opisuje problematykę map.Zakres przedmiotu ujęty w sylabusie. Proszę przeczytać. (wtedy w pliku podsumowanie przedmiotu wrzucić sylabus)

Kurs dla studentów ...

koordynator przedmiotu ...: e-mail... (ew. tel biura)

Zapisy  na przedmiot: samodzielne ( hasło-- zgłoś się do koordynatora - email)

Kurs niedostępny dla gości