Kurs dotyczy wiedzy z zakresu systemów informacji przestrzennej. Zakres  przedmiotu ujęty w sylabusie. Proszę przeczytać (plik sylabusu wrzucony do pliki podsumowania kursu).

Kurs dla studentów kierunku ........

Koordynator przedmiotu: ........, e-mail: ........

Zapisy na przedmiot: samodzielny/po haśle (po hasło dostępu proszę zgłosić się do koordynatora kursu)/ kurs niedostępny dla gości