Kurs wprowadzający do zagadnień z zakresu geoinformacji. Zakres przedmiotu ujęty w sylabusie. Proszę przeczytać

Kurs dla studentów kierunku .........

Koordynator przedmiotu: dr inż. Anna Wiśniewska  e-mail: dariama@uwm.edu.pl

Zapisy na przedmiot:

samodzieny

po hasło dostępu do kursu proszę zgłosić się do koordynatora

kurs nie dostępny dla gości