Kurs dotyczy wiedzy z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej. Uczestnikami mogą być studenci lub absolwenci UWM, którzy chcą rozszerzyć wiedzę na temat SIP dla potrzeb zawodowych lub zainteresowań osobistych.Obejmuje zagadnienia związane z kartografią i mapami. Zakres przedmiotu ujęty w sylabusie - proszę przeczytać.

Koordynator przedmiotu: Zofia Szon e-mail zofia.szon@gmail.com

Zapisy na przedmiot: samodzielne. Po hasło dostępu należy zgłosić się do koordynatora kursu na pierwszych zajęciach - zofia.szon@gmail.com