Mapa zasadnicza. Podstawy edycji wielkoskalowych opracowań kartograficznych na bazie pomiarów geodezyjnych i na podstawie baz danych przestrzennych EGiB, GESUT, TOPO 500.