Cel: Zapoznanie z metodykami projektowania systemów informatycznych oraz narzędziami i technikami wdrażania systemów geoinformacyjnych. Przedstawienie metodyk oraz oprogramowań służących do zarządzania przedsięwzięciem informatycznym.

Słowa kluczowe: UML, RUP, zarządzanie wymaganiami, cykl życia systemu, diagram PERT, diagram Gantt'a, architektura systemu, prototyp aplikacji, GUI

Koordynator: dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska