Prowadząca: dr Renata Jędryczka

Studenci poznają różne rodzaje rzutów i ich zastosowania oraz podstawy tworzenia dokumentacji technicznej w programach typu CAD (na bazie programu AutoCAD).

Prowadząca: Renata Jędryczka

Obsługa oprogramowania typu CAD (na bazie AutoCAD) i elementy geometrii wykreślnej

Prowadząca: dr Renata Jędryczka

Studenci poznają różne rodzaje rzutów (równoległe, środkowe) i ich zastosowania oraz podstawy tworzenia dokumentacji technicznej w programach typu CAD.

Prowadząca: Renata Jędryczka