Kod przedmiotu/-ów: 2212S1-DORPOD; 2212N1-DORPOD

Zawartość: treści wykładowe i ćwiczeniowe

Prowadzący: dr inż. Cezary Kozłowski

Kontakt: czarko@uwm.edu.pl

Materiały wykładowe z przedmiotu Doradztwo podatkowe realizowanego na II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie.

Głównym celem kształcenia przedmiotu Doradztwo podatkowe jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów związanych z wywiązywaniem się z obowiązku podatkowego dla poszczególnych podatków funkcjonujących w ramach systemu podatkowego w Polsce.

Materiały ćwiczeniowe z przedmiotu Doradztwo podatkowe realizowanego na II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie.

Głównym celem kształcenia przedmiotu Doradztwo podatkowe jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów związanych z wywiązywaniem się z obowiązku podatkowego dla poszczególnych podatków funkcjonujących w ramach systemu podatkowego w Polsce.

Materiały ćwiczeniowe z przedmiotu Doradztwo podatkowe realizowanego na II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie.

Głównym celem kształcenia przedmiotu Doradztwo podatkowe jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów związanych z wywiązywaniem się z obowiązku podatkowego dla poszczególnych podatków funkcjonujących w ramach systemu podatkowego w Polsce.

Materiały wykładowe z przedmiotu Doradztwo podatkowe realizowanego na II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie.

Głównym celem kształcenia przedmiotu Doradztwo podatkowe jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów związanych z wywiązywaniem się z obowiązku podatkowego dla poszczególnych podatków funkcjonujących w ramach systemu podatkowego w Polsce.