Przedstawienie idei controllingu i potencjalnych możliwości wykorzystania jego narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.