Poznanie i umiejętność stosowania georeferencyjnych baz danych do opracowań tematycznych.