wykłady z diagnostyki Klinicznej i Laboratoryjnej dla studentów III roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

autor dr hab. Andrzej Rychlik, prof UWM

ćwiczenia z diagnostyki Klinicznej i Laboratoryjnej dla studentów III  roku wydziału Medycyny Weterynaryjnej

dr wet Renata Nieradka

Materials for students in english