Technologie cyfryzacji danych biologiczny jest kurs dedykowanym studentom II roku Wydziału Biologii i Biotechnologii. Celem kursu jest przekazanie współczesnych metod przechowywania, przetwarzania oraz analizowania danych biologicznych.

Podstawy bioinformatyki, formaty plików używane w bioinformatyce, komputer w biologii, biologiczne bazy danych, dopasowanie i analiza sekwencji biomolekuł, podstawowe narzędzia bioinformatyczne.

prowadzący: dr Jan Paweł Jastrzębski