Celem kursu jest poznanie zaawansowanych technik mikroskopowych.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku II stopnia kierunku biotechnologia specjalność biotechnologia molekularna zwierząt. 

Opracowanie i prowadzenie: Katarzyna Głowacka, KFGiBR

Kurs do testowania i nauki e-learningu dla członków zespołu naukowego

Technologie cyfryzacji danych biologicznych/biotechnologicznych jest kursem dedykowanym studentom kierunków biologicznych, nauk środowiskowych oraz kierunków medycznych. Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych metod przechowywania, przetwarzania oraz analizowania danych biologicznych. Obejmuje zarówno poznanie formatów plików, narzędzi metod oraz podstawowe umiejętności praktyczne w ich stosowaniu.

Podstawy bioinformatyki, formaty plików używane w bioinformatyce, komputer w biologii, biologiczne bazy danych, dopasowanie i analiza sekwencji biomolekuł, podstawowe narzędzia bioinformatyczne.

prowadzący: dr Jan Paweł Jastrzębski