Cel: przedstawienie wybranych aspektów technologicznych, organizacyjnych i prawnych w zakresie realizacji infrastruktur informacji przestrzennej 

Słowa kluczowe: metadane, język GML, język XML, usługi danych przestrzennych, inżynieria wymagań 

Koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska

Cel: przedstawienie wybranych aspektów technologicznych, organizacyjnych i prawnych w zakresie realizacji infrastruktur informacji przestrzennej

Słowa kluczowe: język UML, reguły budowy schematów aplikacyjnych UML, katalogowanie typów obiektów 

Koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska