Wykłady i ćwiczenia. Rok akademicki 2012/2013, semestr letni. Prowadzący zajęcia: ks. Piotr Duksa.

Ćwiczenia. Rok akademicki 2012/2013. Semestr letni. Prowadzący: Barbara Rozen