Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zbiorami map cyfrowych i bazami danych. Przygotowanie do wykorzystania danych w opisie i ocenie przestrzeni środowiska geograficznego. Nabycie przez studentów umiejętności przetwarzania oraz analizowaniem danych przestrzennych.

Mapy w geoportalach, WMS. Bazy danych przestrzennych, a mapy. Tworzenie opracowań tematycznych na bazie GBDOT_10, numerycznego modelu terenu. Budowa tematycznego portalu GIS dla potrzeb lokalnych na bazie ArcGis Online.