Kurs dla studentów studiów III stopnia w roku akademickim 2016/2017

Głównym celem zajęć jest zapoznanie doktorantów z metodyką prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz nabycie przez nich umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Studenci poznają różne nowoczesne techniki prowadzenia zajęć i przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz środki dydaktyczne wspomagające proces nauczania-uczenia się. Będą uczyli się prawidłowo wykorzystywać technologie komunikacyjno-informacyjne w procesie kształcenia. Zadaniem doktorantów będzie przygotowanie i zaprezentowania własnego projektu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem poznanych metod i technik kształcenia.