PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ POWINNIŚCIE PAŃSTWO UMIEĆ ZAŁOŻYĆ KURS

Przemysław Piech

Dostarczenie studentom wiedzy na temat zakładania akwarium morskiego w warunkach domowych. Zapoznanie studentów z podstawowymi parametrami potrzebnymi do założenia akwarium morskiego. Zapoznanie z wybranymi gatunkami ryb oraz kręgowców i bezkręgowców morskich. 

Kurs skierowany jest do studentów studiów doktoranckich wszystkich kierunków na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w roku akademickim 2018/2019r.

Konsultacje: Poniedziałek 12-14 pok. 54 w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej

Kontakt:

przemyslaw.piech@uwm.edu.pl

tel. 518-099-546