Materiały dla dyplomantów Katedry Turystyki i Rekreacji

Grupa prowadzona przez dr inż. Annę Hakuć Błażowską i dr inż. Annę M. Wiśniewską

Materiały dla studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja

Prowadzący: dr inż. Anna M. Wiśniewska e-mail: dariama@uwm.edu.pl

prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka e-mail: mjpw@uwm.edu.pl

Witam na kursie wspomagającym kształcenie z przedmiotu Systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii.

W tym miejscu znajdziecie Państwo: materiały do ćwiczeń, slajdy z wykładów, informacje niezbędne do odrobienia/zaliczenia nieobecności.

Dostęp do kursu możliwy jest po wcześniejszym zalogowaniu (górny prawy róg na stronie głównej), przy użyciu loginu i hasła USOS.

życzę miłej i owocnej pracy

dr inż. Anna M. Wiśniewska  

Witam Państwa na stronie z  materiałami do zajęć

W tym miejscu znajdziecie Państwo materiały do ćwiczeń i wykładów z przedmiotów Systemy informacyjne w turystyce i rekreacji, przeznaczone przede wszystkim dla studentów Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu systemów informacyjnych i komunikacyjnych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej na rynku turystycznym oraz zapoznanie z programami komputerowymi wykorzystywanymi przez przedstawicieli najważniejszych branż turystycznych tj. hotele, obiekty gastronomiczne oraz biura podróży. Wiedza ta zostanie uzupełniona o umiejętności posługiwania się programami bazodanowymi, które są uniwersalne w każdym przedsiębiorstwie

Aby móc korzystać z materiałów należy:

  1. wejść na stronę portalu (korzystając z adresu powyżej);
  2. zalogować się korzystając z loginu i hasła USOS
  3. zapisać się na kurs.

 W razie dalszych problemów należy skontaktować się osobiście z prowadzącym zajęcia w trakcie ćwiczeń lub odwiedzić Go w trakcie konsultacji.

Warunki korzystania z serwisu oraz materiałów dla studentów

Po zalogowaniu student otrzymuje dostęp do poufnej sekcji objętej zakazem ujawniania oraz publikacji. Zabronione jest publikowanie loginów oraz haseł dostępu do niniejszego serwisu! Informujemy także, że wszelkie rozprowadzanie poza studentami, dystrybucja lub powielanie zawartych tu treści w celach innych niż dydaktyczne jest zabronione!

Materiały możecie Państwo wykorzystywać tylko i wyłącznie na własny użytek w celu poszerzenia wiedzy zdobytej podczas zajęć. Nie wolno powielać materiałów ani rozpowszechniać ich a zwłaszcza udostępniać ich ODPŁATNIE (w formie elektronicznej lub papierowej) innym studentom lub osobom spoza uczelni.

Kurs dla studentów I roku studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku Turystyka i rekreacja.

Aby zapisać się na kurs należy być zalogowanym w platformie moodle.Kurs nie jest dostępny dla gości.

Kurs zawiera materiały wykorzystywane na ćwiczeniach oraz materiały uzupełniające których opanowanie pozwoli na zaliczenie przedmiotu.

Koordynatorzy przedmiotu: dr inż. Anna M. Wiśniewska, e-mail: dariama@uwm.edu.pl

                                            dr hab. Piotr Gomułka, e-mail: pgomulka@uwm.edu.pl