Materiały dla dyplomantów Katedry Turystyki i Rekreacji

Grupa prowadzona przez dr inż. Annę Hakuć Błażowską i dr inż. Annę M. Wiśniewską

Witam Państwa na stronie z  materiałami do zajęć

W tym miejscu znajdziecie Państwo materiały do ćwiczeń i wykładów z przedmiotów Systemy informacyjne w turystyce i rekreacji, przeznaczone przede wszystkim dla studentów Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu systemów informacyjnych i komunikacyjnych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej na rynku turystycznym oraz zapoznanie z programami komputerowymi wykorzystywanymi przez przedstawicieli najważniejszych branż turystycznych tj. hotele, obiekty gastronomiczne oraz biura podróży. Wiedza ta zostanie uzupełniona o umiejętności posługiwania się programami bazodanowymi, które są uniwersalne w każdym przedsiębiorstwie

Administratorem kursu jest dr inż. Anna Małgorzata Wiśniewska (pokój 301a)  i w razie problemów proszę do niej zgłaszać wszelkie uwagi i komentarze.

Aby móc korzystać z materiałów należy:

  1. wejść na stronę portalu (korzystając z adresu powyżej);
  2. zalogować się korzystając z loginu i hasła USOS
  3. zapisać się na kurs.

 W razie dalszych problemów należy skontaktować się osobiście z prowadzącym zajęcia w trakcie ćwiczeń lub odwiedzić Go w trakcie konsultacji.

Niezbędne oprogramowanie do przeglądania materiałów

Aby móc w pełni korzystać z udostępnionych dokumentów oraz multimedialnych lekcji w systemie użytkownika muszą być zainstalowane następujące programy:

  • Adobe Reader lub Foxit Reader do czytania e-booków (dokumentów) w formacie PDF,
  • PowerPoint Viewer 2003 - do oglądania multimedialnych prezentacji w formacie MS PowerPoint,
  • Dodatek Adobe Flash Player do przeglądarki internetowej 
  • WinZIP - do otwierania archiwów dokumentów (nie dotyczy użytkowników Windows XP/Vista),
  • system operacyjny Windows gdyż udostępniane oprogramowanie działa tylko i wyłącznie na platformie Windows dlatego też student musi dysponować systemem operacyjnym firmy Microsoft,
  • ponadto w niektórych przypadkach do pracy z testowym oprogramowaniem wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 6 lub nowsza.

Warunki korzystania z serwisu oraz materiałów dla studentów

Po zalogowaniu student otrzymuje dostęp do poufnej sekcji objętej zakazem ujawniania oraz publikacji. Zabronione jest publikowanie loginów oraz haseł dostępu do niniejszego serwisu! Informujemy także, że wszelkie rozprowadzanie poza studentami, dystrybucja lub powielanie zawartych tu treści w celach innych niż dydaktyczne jest zabronione!

Materiały możecie Państwo wykorzystywać tylko i wyłącznie na własny użytek w celu poszerzenia wiedzy zdobytej podczas zajęć. Nie wolno powielać materiałów ani rozpowszechniać ich a zwłaszcza udostępniać ich ODPŁATNIE (w formie elektronicznej lub papierowej) innym studentom lub osobom spoza uczelni.

Kurs dla studentów studiów II stopnia kierunku turystyka i rekreacja.

Wszystkie zamieszczane materiały obowiązują na egzaminie końcowym.

Rozwiązywanie quizów zamieszczanych w poszczególnych tygodniach może pomóc w przygotowaniach do egzaminów.

Przygotowanie do ćwiczeń obejmuje przeczytanie materiału oznaczonego "NA NASTĘPNE ĆWICZENIA".