Materiały dla dyplomantów Katedry Turystyki i Rekreacji

Grupa prowadzona przez dr inż. Annę Hakuć Błażowską i dr inż. Annę M. Wiśniewską

Materiały dla studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja

Prowadzący: dr inż. Anna M. Wiśniewska e-mail: dariama@uwm.edu.pl

prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka e-mail: mjpw@uwm.edu.pl

Witam na kursie wspomagającym kształcenie z przedmiotu Systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii.

W tym miejscu znajdziecie Państwo: materiały do ćwiczeń, slajdy z wykładów, informacje niezbędne do odrobienia/zaliczenia nieobecności.

Dostęp do kursu możliwy jest po wcześniejszym zalogowaniu (górny prawy róg na stronie głównej), przy użyciu loginu i hasła USOS.

życzę miłej i owocnej pracy

dr inż. Anna M. Wiśniewska