Procesy i instalacje cieplne - zagadnienia praktyczne.

Budowa instalacji parowych, kondensatu i wody grzejnej. Budowa instalacji i stosowana armatura konstrukcyjna, regulacyjna i zabezpieczająca.

Dobór elementów instalacji.

Materiały dydaktyczne i pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacje organizacyjne dotyczące przedmiotu "Operacje mechaniczne i urządzenia". Kurs skierowany do studentów II roku IChiP.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacje organizacyjne dotyczące przedmiotu "Podstawy projektowania komputerowego". Kurs skierowany do studentów II roku IChiP.

Lekcje i materiały pomocnicze do przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania" realizowanego na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne i pomocnicze do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektu z przedmiotu Automatyka i Sterowanie dla 3 roku studiów 1° kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu Techniki suszenia realizowanego na I° studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Materiały pomocnicze do przedmiotu Kompletowanie instalacji procesowych na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu "Techniki odwadniania żywności" na 2° studiów kierunku Technologia żywności:

  Przewodniki do ćwiczeń laboratoryjnych obliczeniowych
  Przewodniki do ćwiczeń laboratoryjnych praktycznych
  Materiały interaktywne