Przedmiot Systemy Informacji Przestrzennej w gospodarce rybackiej realizowany jest dla studentów II roku na kierunku Rybactwo. Prezentowane 2 bloki ćwiczeniowe mają za zadanie zapoznanie i nabycie umiejętności korzystania z dwóch popularnych programów GIS działających w środowisku Windows

Koordynator kursu: Jarosław Król

Kurs  "Technologia informacyjna IŚ"  jest związany z przedmiotem Technologia informacyjna dla studentów kierunku  Inżynieria Środowiska  - studia I stopnia, realizowanych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.

Podstawowym zadaniem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat praktycznego wykorzystania "narzędzi" technologii informacyjnej. 

Koordynator kursu: Prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat

e-mail: foppik@uwm.edu.pl

Kurs "Technologia informacyjna TiR" jest związany z przedmiotem Technologia informacyjna dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja  - studia I stopnia, realizowanych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 

Podstawowym zadaniem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat praktycznego wykorzystania "narzędzi" technologii informacyjnej. 

Koordynator kursu: Prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat

e-mail: foppik@uwm.edu.pl

Kurs "Genetyka ryb" jest związany z przedmiotem Genetyka ryb dla studentów kierunku Rybactwa - studia I stopnia, realizowanych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 

Podstawowym zadaniem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat wykorzystania narzędzi genetycznych  w praktyce hodowlanej i zabiegach restytucyjnych, niezbędnych w pracy nowoczesnego ichtiologa.

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat

e-mail: foppik@uwm.edu.pl