Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku Inżynieria środowiska