Seminaria dyplomowe.

Zajęcia seminaryjne ze studentami studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - GiK GiSzN - prowadzone w semestrze zimowym 2019/2020.