Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych magisterskich (2 stopnia) kierunku Budownictwo.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich (1 stopnia) kierunku Budownictwo.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych magisterskich (2 stopnia) kierunku Budownictwo.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych inżynierskich (1 stopnia) kierunku Budownictwo.