Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą wykorzystywać materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej do wspomagania nauczania konwencjonalnego lub prowadzenia kursów zdalnych, poprzez platformę do zdalnego nauczania Moodle.

Opracowanie: Katarzyna Gargas - RCI

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą wykorzystywać Moodle do opracowywania i przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę nabytą podczas kursu. Uczestnik szkolenia zapozna się z dostępnymi na Moodle rodzajami pytań i nauczy się je definiować, a następnie tworzyć z nich testy (quizy).

Opracowanie: Katarzyna Gargas - RCI