Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje dydaktyczne i kwalifikacje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik wizualnych / multimedialnych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Opracowanie: Katarzyna Gargas i Cezariusz Radomski - RCI