Kurs Microsoft Word 2010  - poziom podstawowy obejmuje materiał z podstawowej obsługi programu Word i umożliwia zapoznanie się z zasadniczymi możliwościami edytora. Duży nacisk kładzie się na prawidłowe i profesjonalne formatowanie tekstu. Na szkoleniu znajdą się też elementy grafiki oraz przygotowanie i formatowanie tabel.

Opracowanie: Cezariusz Radomski - RCI

Kurs Microsoft Word obejmuje lekcje ze średnio zaawansowanej obsługi programu Word i umożliwia zapoznanie się z powszechnie stosowanymi możliwościami edytora. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe umiejętności pracy w dokumencie tj. formatowanie dokumentu; ustawienia strony; tworzenie listy numerowanej, punktowanej.

Opracowanie: Cezariusz Radomski - RCI

Zaawansowany kurs Microsoft Word  obejmuje lekcje z zaawansowanej obsługi programu Word i umożliwia zapoznanie się z mniej znanymi i nietypowymi możliwościami edytora. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą w pełni wykorzystywać możliwości programu Word tzn. dostosowywać wygląd programu do swoich potrzeb, w profesjonalny sposób formatować dokument poprzez podziały sekcji, automatyczne spisy treści, tworzenie i modyfikowanie stylów, indeksów, zakładek. W programie szkolenia jest przewidziane również tworzenie profesjonalnych ankiet i formularzy.

Opracowanie: Cezariusz Radomski - RCI