Kurs jest przeznaczony jest dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja i jest wymagany do zaliczenia egzaminu z przedmiotu Hotelarstwo i gastronomia.

Prowadząca kurs / koordynator przedmiotu - dr inż. Iwona M. Batyk; iwona.batyk@uwm.edu.pl

Konsultacje - czwartek godz. 8.00-10.00, Pl. Cieszyński 1, pokój 427. 

Wymagane są zapisy dokonywane samodzielnie przez studentów na platformie Moodle w terminie do ...

Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia kierunku Gastronomia - sztuka kulinarna, realizowanym na wydziale Nauki o Żywności.

Prowadząca kurs / koordynator przedmiotu - dr inż. Iwona M. Batyk; iwona.batyk@uwm.edu.pl

Konsultacje - czwartek godz. 8.00-10.00, Pl. Cieszyński 1, pokój 427. 

Wymagane są zapisy dokonywane samodzielnie przez studentów na platformie Moodle w terminie do ...

Kurs przeznaczony jest dla studentów I stopnia kierunku Gastronomia - sztuka kulinarna, realizowanym na wydziale Nauki o Żywności.

Prowadząca kurs / koordynator przedmiotu - dr inż. Iwona M. Batyk; iwona.batyk@uwm.edu.pl

Konsultacje - czwartek godz. 8.00-10.00, Pl. Cieszyński 1, pokój 427. 

Wymagane są zapisy dokonywane samodzielnie przez studentów na platformie Moodle w terminie do ...

Kurs jest przeznaczony jest dla studentów II stopnia kierunku Turystyka i rekreacja i jest wymagany do zaliczenia wiedzy z przedmiotu Protokół dyplomatyczny.

Prowadząca kurs / koordynator przedmiotu - dr inż. Iwona M. Batyk; iwona.batyk@uwm.edu.pl

Konsultacje - czwartek godz. 8.00-10.00, Pl. Cieszyński 1, pokój 427. 

Wymagane są zapisy dokonywane samodzielnie przez studentów na platformie Moodle w terminie do ...

Kurs jest przeznaczony jest dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja i jest wymagany do zaliczenia wiedzy z przedmiotu Regionalne Produkty i Marki Turystyczne.

Prowadząca kurs / koordynator przedmiotu - dr inż. Iwona M. Batyk; iwona.batyk@uwm.edu.pl

Konsultacje - czwartek godz. 8.00-10.00, Pl. Cieszyński 1, pokój 427. 

Wymagane są zapisy dokonywane samodzielnie przez studentów na platformie Moodle w terminie do ...