Kurs dotyczy wprowadzenia do technologii informacyjnych stosowanych w turystyce i rekreacji.

Kurs jest prowadzony w ramach przedmiotu Technologia informacyjna I dla studentów I roku kierunku Turystyka i rekreacja; I stopień, II semestr

TURYSTYKA PODWODNA

kierunek Turystyka i rekreacja; II stopień

Kurs zawiera informacje do zajęć z przedmiotu TURYSTYKA PODWODNA