Prowadzący: dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM

e-mail: zofia.rzepecka@uwm.edu.pl

Ogólna tematyka wykładów: Ziemskie pole siły ciężkości i jego reprezentacje; geopotencjał i jego rozwinięcie w szereg harmonik sferycznych; funkcjonały pola ciężkości; geoida; figura Ziemi i jej wyznaczanie; systemy wysokości w geodezji fizycznej;  naziemne pomiary grawimetryczne; satelitarne pomiary grawimetryczne; wewnętrzna struktura Ziemi, teoria izostazji.

Szczegółowa tematyka wykładów