Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Rzepecka

e-mail: zofia.rzepecka@uwm.edu.pl

Ogólna tematyka wykładów (I semestr): Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne, wybrane układy współrzędnych 2D i 3D, liczby zespolone, wybrane zagadnienia z geometrii analitycznej, wyznaczniki, podstawy algebry macierzy, ciągi, szeregi, funkcje, granice

Szczegółowa tematyka wykładów - semestr 1

Zakres materiału na egzamin po pierwszym semestrze

Ogólna tematyka wykładów (II semestr): Definicja pochodnej, reguły różniczkowania, zastosowania pochodnych, całki nieoznaczone, całki oznaczone, równania różniczkowe, szeregi Taylora i Maclaurina

Szczegółowa tematyka wykładów - semestr 2