Prowadzący: dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM

e-mail: zofia.rzepecka@uwm.edu.pl

Ogólna tematyka wykładów (II semestr): Definicja pochodnej, reguły różniczkowania, zastosowania pochodnych, całki nieoznaczone, całki oznaczone, równania różniczkowe, szeregi Taylora i Maclaurina

Szczegółowa tematyka wykładów