Kurs zawiera materiały dodatkowe do nauki dla studentów administracji celem przygotowania się do egzaminu z przedmiotu "Prawo pracy i prawo urzędnicze" zgodnie z sylabusem i realizowanym na zajęciach zakresem materiału, a także listę zagadnień do opracowania na egzamin