REGIONALNE CENTRUM INFORMATYCZNE

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54, tel. 089 523 47 69, fax 089 524 51 91,  www.uwm.edu.pl/rci

Podstawowe zadania Regionalnego Centrum Informatycznego:

  1. zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych;
  2. udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego;
  3. udostępnienie zasobów informatycznych na potrzeby rozwoju telemedycyny w regionie;
  4. prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki;
  5. inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych;
  6. współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych

Kurs Microsoft Word 2010  - poziom podstawowy obejmuje materiał z podstawowej obsługi programu Word i umożliwia zapoznanie się z zasadniczymi możliwościami edytora. Duży nacisk kładzie się na prawidłowe i profesjonalne formatowanie tekstu. Na szkoleniu znajdą się też elementy grafiki oraz przygotowanie i formatowanie tabel.

Opracowanie: Cezariusz Radomski - RCI

Kurs Microsoft Word obejmuje lekcje ze średnio zaawansowanej obsługi programu Word i umożliwia zapoznanie się z powszechnie stosowanymi możliwościami edytora. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe umiejętności pracy w dokumencie tj. formatowanie dokumentu; ustawienia strony; tworzenie listy numerowanej, punktowanej.

Opracowanie: Cezariusz Radomski - RCI

Zaawansowany kurs Microsoft Word  obejmuje lekcje z zaawansowanej obsługi programu Word i umożliwia zapoznanie się z mniej znanymi i nietypowymi możliwościami edytora. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą w pełni wykorzystywać możliwości programu Word tzn. dostosowywać wygląd programu do swoich potrzeb, w profesjonalny sposób formatować dokument poprzez podziały sekcji, automatyczne spisy treści, tworzenie i modyfikowanie stylów, indeksów, zakładek. W programie szkolenia jest przewidziane również tworzenie profesjonalnych ankiet i formularzy.

Opracowanie: Cezariusz Radomski - RCI

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z podstawami pracy w arkuszu kalkulacyjnym Ms Excel lub znają program pobieżnie. Uczestnik szkolenia powinien posiadać ogólną znajomość zasad pracy w systemie operacyjnym Windows.

Opracowanie: Katarzyna Gargas - RCI

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z bardziej zaawansowanymi narzędziami arkusza kalkulacyjnego Ms Excel, możliwościami złożonej analizy i prezentacji danych. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową znajomość pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

Opracowanie: Katarzyna Gargas - RCI

......

Opracowanie: Katarzyna Gargas - RCI

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą wykorzystywać materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej do wspomagania nauczania konwencjonalnego lub prowadzenia kursów zdalnych, poprzez platformę do zdalnego nauczania Moodle.

Opracowanie: Katarzyna Gargas - RCI

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą wykorzystywać Moodle do opracowywania i przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę nabytą podczas kursu. Uczestnik szkolenia zapozna się z dostępnymi na Moodle rodzajami pytań i nauczy się je definiować, a następnie tworzyć z nich testy (quizy).

Opracowanie: Katarzyna Gargas - RCI

 

Kurs Bezpieczeństwo i ochrona danych w Internecie obejmuje materiał z podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci. Porusza kwestie przeglądania Internetu, komunikacji a także w drugiej części kursu niezagrożonego korzystania z urządzeń mobilnych i chmury.

Opracowanie: Cezariusz Radomski - RCI

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które  chcą zamieszczać i redagować treści na uczelnianej /wydziałowej, katedralnej, etc./ stronie WWW. Uczestnik szkolenia powinien posiadać dobrą znajomość ogólnej obsługi komputera oraz edytora tekstu.

Opracowanie: Katarzyna Gargas - RCI

Opracowanie materiałów WCAG: Cezariusz Radomski - RCI