REGIONALNE CENTRUM INFORMATYCZNE

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54, tel. 089 523 47 69, fax 089 524 51 91,  www.uwm.edu.pl/rci

Podstawowe zadania Regionalnego Centrum Informatycznego:

  1. zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych;
  2. udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego;
  3. udostępnienie zasobów informatycznych na potrzeby rozwoju telemedycyny w regionie;
  4. prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki;
  5. inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych;
  6. współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych