Nabycie wiedzy i umiejętności w  wyszukiwaniu różnych źródeł danych i informacji.