Program realizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.