strona prowadzącego

Filozofia informacji dla  (przedmiot do wyboru)

1. Dla kogo:                ćwiczenia dla roku II, stopnia I, kierunku Analizy i Kreowania Trendów.

2. Jak się zapisać:      samodzielnie.

3. Jak uzyskać hasło: zostanie podana na zajęciach (ostatnia deska ratunku: wysłać mejla na adres js.dydaktyka@gmail.com i podać imię, nazwisko, kierunek, nazwę kursu, numer grupy).

Ćwiczenia z filozofii umysłu FILOZOFIA (magisterskie!!!).

1. Dla kogo:                ćwiczenia dla roki II, stopnia II, Filozofia.

2. Jak się zapisać:      samodzielnie.

2. Jak uzyskać hasło: zostanie podane na zajęciach (ostatnia deska ratunku: wysłać mejla na adres js.dydaktyka@gmail.com i podać imię, nazwisko, kierunek, nazwę kursu, numer grupy).

Społeczeństwo informacyjne dla studentów kierunku FILOZOFIA (rok II, stopień II).

1. Dla kogo:                ćwiczenia dla roki II, stopnia II, Filozofia.

2. Jak się zapisać:      samodzielnie.

2. Jak uzyskać hasło: zostanie podane na zajęciach (ostatnia deska ratunku: wysłać mejla na adres js.dydaktyka@gmail.com i podać imię, nazwisko, kierunek, nazwę kursu, numer grupy).

Ćwiczenia z technologii informacyjnych w analizie trendów, AiKT (rok I, stopień II).

1. Dla kogo:                ćwiczenia dla roki I, stopnia II, AiKT.

2. Jak się zapisać:      samodzielnie.

3. Jak uzyskać hasło: zostanie podane na zajęciach (ostatnia deska ratunku: wysłać mejla na adres js.dydaktyka@gmail.com i podać imię, nazwisko, kierunek, nazwę kursu, numer grupy).