• Przedmiot: Sterowanie i Eksploatacja Urządzeń Technicznych.
  • Kierunek: Inżynieria Środowiska II.
  • Forma studiów: stacjonarne.
  • Forma zajęć: ćwiczenia - pierwsza część semestru - kurs wprowadzający do samodzielnego przerobienia przez Studenta - druga część semestru - zadania projektowe i laboratoryjne z wykorzystaniem darmowego oprogramowania do symulacji układów sterowania.