Prowadzący: dr inż. Cezary Czyżewski

Celem kursu jest zapoznanie studenta z niektórymi problemami spotykanymi w geoinformatycznych systemach bazodanowych i propozycjami ich rozwiązań.

prowadzący: dr inż. Cezary Czyżewski

Celem kursu jest zapoznanie studenta z niektórymi problemami spotykanymi w geoinformatycznych systemach bazodanowych i propozycjami ich rozwiązań.

prowadzący: dr inż. Cezary Czyżewski

Celem kursu jest zapoznanie studenta z niektórymi problemami spotykanymi w geoinformatycznych systemach bazodanowych i propozycjami ich rozwiązań.

prowadzący: dr inż. Cezary Czyżewski

Celem kursu jest zapoznanie studenta z niektórymi problemami spotykanymi w geoinformatycznych systemach bazodanowych i propozycjami ich rozwiązań.

prowadzący: dr inż. Cezary Czyżewski