prowadzący dr Bogdan Staruch

wykłady i ćwiczenia z matematyki

Prowadzący dr Bogdan Staruch i dr Bożena Staruch

prowadzący dr Bożena Staruch

prowadzący dr Bożena Staruch

Kurs zawiera pliki i informacje potrzebne do pisania prac magisterskich pod opieką dr Bożeny Staruch